حراج!

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری

19,000 تومان 18,050 تومان

نویسنده/ مترجم: سید‌مختار دشتی خویدک

ناشر: نوآور

تعداد صفحات: ۳۰۴

سال چاپ: ۱۳۹۵

نوبت چاپ: سوم

شابک: ۹۷۸۶۰۰۱۶۸۱۲۸۸

سی‌دی: ندارد

قیمت با تخفیف: ۱۸۰۵۰

 

نرم افزار متلب یکی از قدرتمندترین نرم افزارها جهت انجام محاسبات و ترسیم نمودار می باشد. که با دارا بودن کتابخانه عظیمی از توابع ریاضی، کاربرد فراوانی در رشته های مهندسی بخصوص رشته مهندسی نقشه برداری دارد. در نگارش این کتاب علاوه بر آموزش نحوه برنامه نویسی، نحوه استفاده از جعبه ابزارهای کاربردی در رشته نقشه برداری مانند پردازش تصویر، سمبلیک و … بیان شده است. و سعی شده با تعریف مثال هایی ساده در حین آموزش، سرعت یادگیری را افزایش دهیم. در فصل آخر کتاب مسایل مختلف رشته نقشه برداری به همراه نحوه کدنویسی و کد برنامه ها برای آشنایی و استفاده از آن ها بیان شده است.

در انبار موجود نمی باشد

توضیحات

توضیحات محصول

کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری :

فهرست مطالب :

مقدمه

فصل اول: آشنایی با متلب :

۱-۱ آشنایی با نرم‌افزار متلب
۱-۲ نصب نرم‌افزار
۱-۳۳ آشنایی با محیط متلب

 

فصل دوم: شروع کار با متلب :

۲-۱ تعریف متغیر و ماتریس
۲-۱-۱ قواعد نام‌گذاری متغیر‌ها
۲-۱-۲ معرفی متغیر و ماتریس
۲-۲ اندیس ماتریس
۲-۳ عملگر‌ها
۲-۳-۱ عملگرهای ریاضی
۲-۳-۲ عملگرهای رابطه‌ای
۲-۳-۳ عملگرهای منطقی
۲-۳-۴ سایر عملگرها‌‌‌
۲-۴ پارامتر‌های اولیه
۲-۵ دستورات ابتدایی
۲-۵-۱ دستور clc
۲-۵-۲ دستور clear
۲-۵-۳ دستور input
۲-۵-۴ دستور disp

فصل سوم: کنترل جریان برنامه  :

۳-۱ ساختار تصمیم‌گیری if‌‌‌:
۳-۲ ساختار تکرار for
۳-۳ دستور break‌‌‌
۳-۴ دستور continue
۳-۵ ساختار تکرار while(شرطی)
۳-۶ ساختار تصمیم‌گیری Switch

فصل چهارم: توابع در متلب : 

۴-۱ توابع مثلثاتی‌‌‌
۴-۲ توابع ماتریسی
۴-۳ ماتریس‌های خاص
۴-۴ توابع عددی‌‌‌
۴-۵ توابع گرد کردن
۴-۶توابع نمایی
۴-۷ format‌‌‌
۴-۸ توابع تبدیل
۴-۹ توابع اعداد مختلط
۱۰-۴ توابع هایپربولیک
۴-۱۱ توابع خواندن و نوشتن در فایل
۴-۱۱-۱ خواندن داده‌ها از فایل
۴-۱۱-۱-۱ دستور dlmread
۴-۱۱-۱-۲ دستور xlsread‌‌‌
۴-۱۱-۱-۳ دستور textread‌‌‌
۴-۱۱-۲ نوشتن داده‌ها در فایل
۴-۱۱-۲-۱ دستور dlmwrite‌‌‌
۴-۱۱-۲-۲ دستور xlswrite‌‌‌
۴-۱۲ ایجاد تابع (functionn)‌‌‌

فصل پنجم: ترسیم‌ها درمتلب :

۵-۱ ترسیم‌های دو بعدی
۵-۱-۱ دستور plot‌‌‌
۵-۱-۲ دستور scatter‌‌‌
۵-۲ ترسیم‌های سه یعدی‌‌‌
۵-۲-۱ دستور polt۳‌‌‌
۵-۲-۲ دستور scatter۳‌‌‌
۵-۳ ترسیم سطوح‌‌‌
۵-۳-۱ دستور mesh و meshc و meshz‌‌‌
۵-۳-۲ دستور surfو surfc‌‌‌
۵-۳-۳ دستور contourو contourf‌‌‌
۵-۴ ترسیم نمودارهای آماری‌‌‌
۵-۴-۱ نمودار میله‌ای (bar)‌‌‌
۵-۴-۲ نمودار دایره‌ای (pie)‌‌‌
۵-۵ ترسیم توابع‌‌‌
۵-۵-۱ ترسیم توابع به صورت دوبعدی (ezplot)‌‌‌
۵-۵-۲ ترسیم تابع به صورت سه بعدی (ezplot۳)‌‌‌
۵-۵-۳ ترسیم تابع به صورت شبکه (ezmesh)‌‌‌
۵-۵-۴ ترسیم تابع به صورت سطح (ezsurf)‌‌‌
۵-۵-۵ ترسیم تابع به صورت منحنی میزان (ezcontour)‌‌‌
۵-۵-۶ ترسیم تابع به صورت شبکه (ezmeshc)‌‌‌
۵-۶ تنظیمات ترسیم‌‌‌
۵-۶-۱ برچسب محورها مختصات (xlabel و ylabel و zlabel)‌‌‌
۵-۶-۲ برچسب ترسیم (title)‌‌‌
۵-۶-۳ لژاند ترسیم (legend)‌‌‌
۵-۶-۴ چند ترسیم در یک صفحه (hold)‌‌‌
۵-۶-۵ چند ترسیم در یک صفحه (subplot)‌‌‌
۵-۶-۶ نوشتن متن در ترسیم (text)‌‌‌
۵-۶-۷ فعال و غیر فعال کردن شبکه (grid)‌‌‌
۵-۶-۸ فعال یا غیر فعال کردن دستور Zoom‌‌‌
۵-۶-۹ فعال یا غیر فعال کردن دستور pan‌‌‌

فصل ششم: چندجمله‌ایها :

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری
۶-۱ ریشه‌های چند جملهای‌‌‌
۶-۲ چند جمله‌ای از روی ریشه
۶-۳ مقدارگذاری‌‌‌
۶-۴مشتقگیری
۶-۵ انتگرال‌‌‌
۶-۶ ضرب چند جمله‌ایها‌‌‌
۶-۷ تقسیم چند جمله‌ایها‌‌‌
۶-۸۸ برازش چندجمله‌ای به نقاط

فصل هفتم: جعبه ابزارسمبلیک :

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری
۷-۱ تعریف پارامتر‌‌‌
۷-۲ مقدار گذاری ( )‌‌‌
۷-۳ محاسبات ریاضی‌‌‌
۷-۳-۱ مشتق (diff)‌‌‌
۷-۳-۲ انتگرال (int)‌‌‌
۷-۳-۳ ماتریس ژاکوبین (jacobian)‌‌‌
۷-۳-۴ محاسبه حد (limit)‌‌‌
۷-۳-۵ ترکیب دو تابع‌‌‌
۷-۳-۶ مجموع سری (symsum)‌‌‌
۷-۳-۷ معکوس تابع (finverse)‌‌‌
۷-۴ توابع ساده سازی‌‌‌
۷-۴-۱ تابع ساده سازی collect‌‌‌
۷-۴-۲ تابع ساده سازی horner‌‌‌
۷-۴-۳ تابع ساده‌سازی factor‌‌‌
۷-۴-۴ تابع ساده‌سازی simplify‌‌‌
۷-۴-۵ تابع ساده‌سازی simple‌‌‌
۷-۵ معادلات‌‌‌
۷-۵-۱ معادلات جبری
۷-۵-۲ معادلات دیفرانسیل
۷-۶ تبدیلات
۷-۶-۱ تبدیل لاپلاس
۷-۶-۲ تبدیل معکوس لاپلاس
۷-۶-۳ تبدیل فوریه
۷-۶-۴ تبدیل معکوس فوریه
۷-۷۷ رابط گرافیکی

فصل هشتم: جعبه ابزار پردازش تصویر :

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری
۸-۱ تصویر دیجیتال
۸-۲ انواع تصویر
۸-۲-۱ تصویر باینری (Binary images)
۸-۲-۲ تصویر خاکستری (Gray scale images)
۸-۲-۳تصویر رنگی RGB (Color Image)
۸-۲-۴ تصویر شاخص دار (Indexed Image)
۸-۳ کلاس داده‌ها
۸-۴ دستورات مقدماتی در متلب
۸-۴-۲ نمایش تصویر (imshow)‌‌‌
۸-۴-۳ ذخیره تصویر (imwrite)‌‌‌
۸-۴-۴ بریدن قسمتی از تصویر (imcrop)‌‌‌
۸-۴-۵تغییر اندازه تصویر(imresize)
۸-۴-۶ دوران تصویر(imrotate)
۸-۵ عملیات محاسباتی
۸-۵-۱ جمع‌‌‌
۸-۵-۲ تفریق
۸-۵-۳ ضرب
۸-۵-۴تقسیم‌‌‌
۸-۵-۵ متمم تصویر (imcomplement)‌‌‌
۸-۶ تبدیلات
۸-۶-۱ تبدیل تصاویر
۸-۶-۲ تبدیل کلاس‌ها
۸-۷ تبدیل فضایی
۸-۸ تثبیت
۸-۹ هیستوگرام‌‌‌
۸-۹-۱هیستوگرام تصویر
۸-۹-۲تعدیل هیستوگرام Histogram Equalization
۸-۹-۳ تطبیق هیستوگرام (Histogram Mathing)
۸-۱۰ فیلترینگ مکانی
۸-۱۰-۱فیلترینگ خطی‌‌‌
۸-۱۰-۲ فیلترهای خطی
۸-۱۱ مدل‌های رنگی
۸-۱۱-۱ مدل NTSC
۸-۱۱-۲مدل CMY
۸-۱۱-۳ مدل YCbCr
۸-۱۱-۴ مدل HSV
۸-۱۱-۵ مدل HIS
۸-۱۲ آشکارسازی لبه (edge detection)‌‌‌
۸-۱۳ عملیات ساختاری Morphological Operations
۸-۱۳-۱ گسترش باینری مورفولوژیکی
۸-۱۳-۲ سایش باینری مورفولوژیکی
۸-۱۳-۳ بستن و بازکردن باینری مورفولوژیکی
۸-۱۳-۴ تابع bwmorph

فصل نهم: جعبه ابزار برازش منحنی :

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری
۹-۱ برازش منحنی بر نقاط (cftool)
۹-۱-۱ وارد کردن داده‌ها
۹-۱-۲ انتخاب مدل برازش منحنی
۹-۱-۲-۱ ایجاد و انتخاب مدل برازش
۹-۱-۲-۲ مدل‌های برازش منحنی
۹-۱-۲-۳ تنظیمات برازش منحنی
۹-۱-۲-۴ نمایش نتایج برازش
۹-۱-۲-۵ ذخیره نتایج برازش منحنی
۹-۱-۳ خارج کردن نقاط
۹-۱-۳-۱ انتخاب نقاط
۹-۱-۳-۲ حذف نقاط
۹-۱-۴ انتخاب ترسیمات
۹-۱-۵ ارزیابی و تحلیل داده‌ها
۹-۱-۶ ذخیره پروژه و تبدیل به
۹-۱-۶-۱ ذخیره پروژه
۹-۱-۶-۲ ایجاد کد از پروژه
۹-۲ برازش سطح بر نقاط (sftool)
۹-۲-۱ وارد کردن داده‌ها
۹-۲-۲ مدل‌های برازش سطح
۹-۲-۲-۱ انتخاب مدل برازش سطح
۹-۲-۲-۲ مدل‌های برازش منحنی
۹-۲-۴ برازش سطح و مشاهده نتایج
۹-۲-۵ ذخیره پروژه و تبدیل به کد
۹-۲-۵-۱ ذخیره پروژه
۹-۲-۶-۲ ایجاد کد از پروژه
۹-۳ برازش منحنی به صورت کدنویسی
۹-۴۴ برازش سطح به صورت کدنویسی

فصل دهم: جعبه ابزار Mapping :

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری
۱۰-۱ آشنایی با جعبه‌ابزار
۱۰-۲ آشنایی با داده‌ها و نقشه
۱۰-۲-۱ نقشه:
۱۰-۲-۲ طول و عرض جغرافیایی
۱۰-۲-۳ داده‌های برداری
۱۰-۲-۳-۱ ترسیم و نمایش نقطه
۱۰-۲-۳-۲ ترسیم و نمایش خط
۱۰-۲-۴ داده‌های رستری
۱۰-۲-۵ نقشه‌های مرکب (Comosite Map)
۱۰-۳ کار با فایل‌های اطلاعاتی
۱۰-۳-۱ خواندن فایل
۱۰-۳-۱-۱ دستور
۱۰-۳-۱-۲ دستور
۱۰-۳-۲ ذخیره فایل
۱۰-۳-۲-۱ دستور
۱۰-۳-۲-۲ دستور
۱۰-۳-۳ نمایش فایل
۱۰-۳-۳-۱ دستور
۱۰-۳-۳-۲ دستور
۱۰-۳-۴ نمایش اطلاعات جانبی
۱۰-۳-۴-۱ دستور
۱۰-۳-۴-۲ دستور
۱۰-۴ کار با طول وزاویه
۱۰-۴-۱ تبدیل واحد طول
۱۰-۴-۲ ضریب تبدیل
۱۰-۴-۳ تبدیل واحد زاویه
۱۰-۴-۴ محدود کردن زاویه
۱۰-۴-۵ تبدیل به رشته
۱۰-۴-۵-۱ تابع angl۲str
۱۰-۴-۵-۲ تابع dist۲str
۱۰-۵ سیستم‌های تصویر
۱۰-۶ ژئوئید
۱۰-۷ اندازهگیریها و محاسبات و تبدیلات
۱۰-۷-۱ محاسبه آزیموت
۱۰-۷-۲ محاسبه فاصله
۱۰-۷-۳ محاسبه مساحت
۱۰-۷-۴ پیدا کردن نقطه مقابل
۱۰-۷-۵ تبدیل مختصات ژئودتیک به ژئوسنتریک
۱۰-۷-۶ تبدیل مختصات ژئوسنتریک به ژئودتیک
۱۰-۸ آماده سازی و چاپ
۱۰-۸-۱ مقیاس ترسیمی
۱۰-۸-۲ جهت شمال
۱۰-۸-۳ ترسیم نقشه‌های موضوعی با استفاده از طیف رنگی
۱۰-۸-۴ ایجاد نقشه‌های ارتفاعی (DEM)
۱۰-۸-۵ ایجاد نقشه‌های منحنی‌ میزان (contour)
۱۰-۸-۶ ایجاد برچسب برای راهنمای رنگ (Labeling)
۱۰-۸-۷۷ چاپ نقشه با مقیاس

فصل یازدهم: آشنایی با رابط گرافیکی :

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری
۱۱-۱ ایجاد و آشنایی با GUI
۱۱-۲ ابزارهای برنامه‌نویسی در GUI‌‌‌
۱۱-۲-۱معرفی ابزارهای برنامه نویسی‌‌‌
۱۱-۲-۲ خصوصیات هر ابزار گرافیکی‌‌‌
۱۱-۲-۳ رویدادها‌‌‌
۱۱-۳ ایجاد منو Menu
۱۱-۳-۱ نوار منو (Menu Bar)
۱۱-۳-۲ منوی متنی (Context Menus)
۱۱-۴ پنجره‌های محاوره‌ای Dialog Box
۱۱-۴-۱ errordlg‌‌‌
۱۱-۴-۲ helpdlg‌‌‌
۱۱-۴-۳ inputdlg‌‌‌
۱۱-۴-۴ questdlg‌‌‌
۱۱-۴-۵ uigetfile‌‌‌
۱۱-۴-۶ uiputfile‌‌‌
۱۱-۵ ایجاد ابزار با کدنویسی
۱۱-۵-۱ دستور uicontrol
۱۱-۵-۲ دستور uipanel
۱۱-۵-۳ دستور uimenu

فصل دوازدهم: مسائل رشته مهندسی نقشه‌برداری :

آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری
۱۲-۱ مسائل نقشه‌برداری
۱۲-۱-۱ محاسبه طول و ژیزمان بین دو نقطه
۱۲-۱-۲ پیمایش (چند ضلعی بسته)
۱۲-۱-۳ ترازیابی (بسته)
۱۲-۲ مسائل فتوگرامتری
۱۲-۲-۱ تبدیل conformal‌‌‌
۱۲-۲-۲ تبدیل Affine‌‌‌
۱۲-۲-۳ تبدیل polynomial‌‌‌
۱۲-۲-۴ معادلات point-wise
۱۲-۲-۵ معادلات Multi-Quadric
۱۲-۲-۶ توجیه داخلی
۱۲-۲-۷ ترفیع فضایی
۱۲-۲-۸ تقاطع فضایی
۱۲-۳ مسائل ژئودزی
۱۲-۳-۱ تبدیل xyz به hφλ
۱۲-۳-۲ مراحل کار در پیش بینی آنومالی جاذبه
۱۲-۳-۳ تبدیل مختصات ژئودتیک به بیضوی
۱۲-۴ مسائل سرشکنی
۱۲-۴-۱ مدل پارامتریک خطی
۱۲-۴-۲ مدل پارامتریک غیر خطی
۱۲-۴-۳ مدل شرط
۱۲-۴-۴ مدل ترکیبی
۱۲-۵ مسائل ژئودتیک
۱۲-۵-۱ محاسبه خطای Z۰
۱۲-۵-۲ مدل قیود داخلی
۱۲-۶ مسائل نقشه برداری با استفاده از GUI
۱۲-۶-۱ محاسبه ژیزمان و فاصله بین دو نقطه
۱۲-۶-۲ پیمایش بسته
۱۲-۶-۳ ترازیابی
۱۲-۷ پردازش تصویر
۱۲-۷-۱ خواندن تصویر
۱۲-۷-۲ فیلتر میانگین
۱۲-۷-۳ فیلتر میانه
۱۲-۷-۴ فیلتر laplacian
۱۲-۷-۵ فیلتر gausian
۱۲-۷-۶ فیلتر Robert
۱۲-۷-۷ فیلتر sobel
۱۲-۷-۸ فیلتر minimum
۱۲-۷-۹ فیلتر high-pass
۱۲-۷-۱۰فیلتر low-pass
۱۲-۷-۱۱Thresholding
۱۲-۷-۱۲ هیستوگرام و تعدیل آن‌‌‌
۱۲-۷-۱۳ تطبیق هیستوگرام
۱۲-۸ میکروژئودزی
پیوست اول: اصول برنامه نویسی
۱- الگوریتم نویسی
۲- ترسیم فلوچارت
۳- تست برنامه
۴- افزایش سرعت اجرا برنامه
پیوست دوم: ساخت فایل اجرایی
۱- ساخت فایل P
۲- ساخت فایل اجرایی در متلب (.exe)
۳- تبدیل Function در MATLAB به .Net
پیوست سوم: توابع و عملگرها درمتلب

اطلاعات بیشتر

وزن 440 kg

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کتاب آموزش کاربردی MATLAB برای مهندسی نقشه‌برداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *