مرور برچسب

قیمت مسکن

معضلی به نام حاشیه‌نشینی در کلان‌شهرها

یکی از مشکلات پیچیده پیرامون کلان‌شهرها که خود مولد بسیاری از مسائل و مشکلات دیگر می‌شود «حاشیه‌نشینی» است. حاشیه‌نشینی پیامد اصلی صنعتی شدن و شتاب گرفتن شهرنشینی است، حتی همزاد آن…
ادامه مطلب ...